Nettverkssamling på Lillehammer 7. og 8. juni 2018

Det norske TPS-nettverkets formål er «å sette fokus på tverrprofesjonelt samarbeid og samarbeidslæring, både i yrkesfeltet og i helse- og sosialfaglig universitets- og høgskoleutdanning, og å arbeide for å styrke tverrprofesjonelt samarbeid sammen med og til beste for brukere av tjenestetilbudene».

 

Styret i TPS-nettverket har representanter fra mange norske utdanningsinstitusjoner, og representanter fra institusjonene deltar i regelmessige samlinger. Den neste TPS-nettverkssamling blir arrangert av Høgskolen i Innlandet, campus Lillehammer sammen med TPS-nettverkets styre.

 

 

      

 

Velkommen til nettverkssamling 2018, for det norske TPS-nettverket! Denne gangen retter vi søkelyset tydelig mot både helse- og sosialfag. Vi ser fram til å fokusere på TPS i utdanning, forskning og praksis med et helse og sosialfaglig blikk på utfordringer ved, og verdien av å lære om, av og med hverandre. Dette blir belyst med hovedtemaet «barn, unge og familier i sårbare situasjoner», ut fra brukerperspektivet i TPS og av innledere. Hva skal til for å få det til?

Samlingen blir en lunsj til lunsj samling i Lillehammer, med Høgskolen i Innlandet og styret i det norske TPS-nettverket som arrangør.

Invitasjon til å sende inn abstract finner du nederst på denne siden!

 

Program:

 1. juni

11:00        Registrering

11:30        Lunsj

12:30        Åpning

12:45        Nye retningslinjer, RETHOS, v/Nanna Hauksdottir, Universitetet i Tromsø

13:00        Posisjonering og simulering i tverrprofesjonell samarbeidslæring for gravide, sped- og småbarn med psykososiale belastninger. Basert på Barnet i mente-prosjektet, Sykehuset Innlandet HF og forskningsprosjektet Begrunnelser for beslutninger i barnevernet, Høgskolen i Innlandet, som involverer kommunale helse- og omsorgstjenester, spesialisthelsetjeneste og barnevernsstudenter, v/forsker og psykolog Kerstin Söderström, Høgskolen i Lillehammer/Sykehuset Innlandet (HF).

14:15        Pause

14:30        Papersesjon I

16:00        Kaffepause med någå attåt

16:20        Brukerens perspektiv i tverrprofesjonelt samarbeid, v/Gro Karin Levorsen

17:20        Slutt dag 1

Transport til hotell/vandring til byen langs Pilgrimsleden/Gamleveien

19:30        Middag

 1. juni

09:00:      Helsesøsters oppfatning av det tverrprofesjonelle samarbeidet i ungdomsskolen v/ stipendiat og intensiv sykepleier Marie Dalen Granerud, Høgskolen i Innlandet og Karlstads Universitet

09.45:     Papersesjon II

11.00        Pause

11:15        Oppsummering og avslutning

11:45        Årsmøte – alle er invitert!

12:45        Lunsj og vel hjem!

Meld deg på her:

Påmelding og praktisk informasjon nettverkssamling Lillehammer 2018

 

Innsending abstract
TPS-nettverkssamling 2018

Tverrprofesjonelt samarbeid i helse- og sosialfaglig arbeid – hva skal til for å få det til?

Vi ønsker abstract`s som speiler mangfoldet i tverrprofesjonell samarbeidslæring innen UHR-sektoren.

Oppgi ønsket presentasjonsform:

 • Poster
 • Muntlig

Posterformat:

 • Maksimalt 300 0rd
 • Skrifttype Times New Roman

Abstrakt skal inneholde:

 • Tittel
 • Forfatter(-e) og arbeidssted
 • Epost
 • Bakgrunn
 • Hensikt
 • Metode
 • Resultat
 • Konklusjon

Abstrakt sendes på mail i word format til per.eriksson@inn.no innen 15. mars 2018. Tilbakemelding vil bli gitt innen 23/3. Deltakelse i programmet krever godkjent abstract og påmelding til konferansen.

 

 

Reklamer
%d bloggere like this: